عناوین اصلیلینک هاپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سازمان نظام مهندسی کشاورزی  ومنابع طبیعی
سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
 

ورود کاربران


   
 


مقدمه:

جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود به مساحت 10000 هكتار در حدود هفت كیلومتری شرق نوشهر قرار گرفته است. پایین ترین قسمت آن كه مرز شمالی آن را نیز تشكیل می دهد با ارتفاع حدود 10 متر بالاتر از سطح دریای آزاد در مجاورت روستای نجارده شروع شده و تا ارتفاع حدود 2200 متر در ییلاق بالا می رود. این جنگل طی قرارداد شماره 13581 مورخ 15/11/1345 برای انجام كارهای آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم و فنون جنگل و اجرای طرح های جنگلداری نمونه و بهره برداری اصولی و غیره به دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران (دانشكده جنگلداری آن زمان) واگذار گردید. طی موافقتنامه منعقده بین سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری كشور و دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران به استناد ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها به عنوان :

الف : جنگل آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی در كلیه رشته های جنگل

ب : جنگل تعلیماتی برای دانشجویان

ج : جنگل الگو جهت ارائه راهكارهای فنی و اجرایی در سطح كشور

از سال 1345 تا 1375 به مدت 30 سال به دانشكده منابع طبیعی واگذار و در سال 1375 نیز به مدت 30 سال قرارداد مذكور تمدید گردید.

 

 2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس madadi@ut.ac.ir ارسال نمایید.