عناوین اصلیلینک هاپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سازمان نظام مهندسی کشاورزی  ومنابع طبیعی
سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
 

ورود کاربران


   
 


سرپرست و کارشناسان:


نام و نام خانوادگی: احسان عبدی
عنوان: هیات علمی گروه جنگلداری
مسئولیت: سرپرست جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود
تلفن: ۳۲۲۲۳۰۴۴ داخلی ۳۷۱
پست الکترونیکی: abdi@ut.ac.ir
صفحه شخصی:نام و نام خانوادگی: جعفر فتحی
عنوان:
مسئولیت: کارشناس مسئول طرح
تلفن:
پست الکترونیکی:
صفحه شخصی: 

 2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس madadi@ut.ac.ir ارسال نمایید.