عناوین اصلیلینک هاپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سازمان نظام مهندسی کشاورزی  ومنابع طبیعی
سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
 

ورود کاربران


   
 


اهداف:

طی موافقتنامه منعقده بین سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری كشور و دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران به استناد ماده 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها به عنوان :

الف: جنگل آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی در كلیه رشته‌های جنگل

ب: جنگل تعلیماتی برای دانشجویان

ج: جنگل الگو جهت ارائه راهكارهای فنی و اجرایی در سطح كشور

از سال 1345 تا 1375 به مدت 30 سال به دانشكده منابع طبیعی واگذار و در سال 1375 نیز به مدت 30 سال قرارداد مذكور تمدید گردید. 

اهداف تخصصی:

1- شناسایی کمی و کیفی جنگلهای خزری شمال ایران

2- ارزش گذاری اقتصادی جنگلهای خزری شمال ایران

3- - مطالعه ساختار جنگلهای خزری شمال ایران

4- بررسی تنوع زیستی جنگلهای خزری شمال ایران

5- بررسی و مطالعات تعیین توان اکولوژیک جنگلهای خزری

6- - ارتباط زمینه های پژوهشی مشترک با سایر کشورهای جهان

7 - ارائه مدل های و الگوی مدیریت بهینه جنگلها ی شمال کشور

8- راهکارها و تدوین معیارها و اصول شناخت توسعه پایدار و آمایش جنگل

9 - برگزاری کارگاه های آموزشی جهت انتشار و آموزش نتایج طرح های پژوهشی

10- کاربرد اطلاعات بدست آمده از پژوهش های فوق در مدیریت جنگلهای طبیعی

11- بهره گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفتهای علمی دنیا در جهت توسعه اهداف موسسه

12- احداث بانک ژن در زیستگاهها و رویشگاههای طبیعی، توسعه برنامه های تحقیقاتی مرتبط با ذخائر توارث ژنتیکی و تنوع زیستی گیاهی

13- مطالعات مربوط به قابلیت‌های زیست‌مهندسی گونه‌های گیاهی

14- مطالعات مربوط به قطع، بهره‌برداری و حمل و نقل متناسب با ساختار، کمیت، کیفیت و وظایف تعریف شده اکوسیستم‌های خزری

15- مطالعات مربوط به مکانیک خاک جنگل‌های خزری به‌عنوان بستر زیرساخت‌های عمرانی و شبکه راه‌های ارتباطی جنگل‌های خزری

16- مطالعات مربوط به طراحی شبکه راه‌های حمل و نقل و دسترسی متناسب با وظایف بازتعریف شده جنگل‌های خزری

17- مطالعات مربوط به طراحی شبکه راه‌های گردشگری و پیاده‌روی به‌عنوان بخشی از شبکه راه‌های جنگل در راستای توسعه وظایف گردشگری و خدمات تفرجی جنگل‌های خزری

18- مطالعات مربوط به انواع تکنولوژی و ماشین‌های قابل استفاده در جنگل‌های خزری با توجه به وظایف باز تعریف شده آن

19- مطالعات مربوط به تکامل و توسعه تکنولوژی‌های نرم قابل استفاده در جنگل‌های خزری

20- بررسی ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های نوین به‌منظور بومی کردن آن برای جنگل‌های خزری

21- مطالعات مربوط به ارگونومی ابزار، ماشین‌آلات و نیروهای انسانی فعال در بخش‌های مختلف جنگل‌های خزری

22- تهیه استانداردهای مربوط به علوم مهندسی و  فنون کار در جنگل

23- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارائه آموزش‌های تخصصی در زمینه مهندسی و فنون کار در جنگل‌های خزری برای سایر موسسات کشوری

 

 2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس madadi@ut.ac.ir ارسال نمایید.